LUXUSNI-VIBRATOR.CZ

Reklamační řád

Prodávající: luxusni-vibrator.cz
adresa provozovny: luxusni-vibrator.cz, Chebská 175/45, 36006 Karlovy Vary.

  • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
  • Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu telefonicky, e-mailem, nebo písemně na adresu provozovny provozovatele.
  • Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
  • Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
  • V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.
  • Rozbalené/použité zboží:
    Reklamace i vrácení zboží řešíme rychle a precizně, avšak nelze vrátit ani vyměnit zboží s porušenou ochrannou fólií, obalem či pečetní (hygienickou) samolepkou. U vrácení prádla musí být nepoškozená originální visačka a prádlo nesmí být znečištěno (nesmí jevit známky použití). Erotické pomůcky a prádlo spadají pod zvláštní vyjímku z vyhlášky EU a patří mezi „zboží zvláštního charakteru“. Vrácení či výměna není u těchto výrobků možná.

Seřadit: Názvu | Ceny | Doporučení